Supply Chain | Procesbeheersing

Organisatie

Onze referent is een wereldwijd opererende organisatie die de productie en verkoop van ingrediënten verzorgt. De producten worden over de gehele wereld geleverd voor toepassingen in o.a. de voedingsmiddelen- en veevoederindustrie. De productie vindt vanuit meerdere productielocaties plaats. De strategie is gericht op een drietal pijlers: kostleiderschap, innovatie en efficiënte processen. Respect, verantwoordelijkheid nemen en ontwikkelen zijn daarbij belangrijke kernwaarden. 

Situatie: de organisatie is sterk in beweging. De markt staat onder druk en er is behoefte aan stabiliteit. 

 

Referentieopdracht

• Supply chain op orde brengen.
• Productie van de aangesloten fabrieken verbeteren.
• Van reactief naar proactief.
• Stafdiensten beter laten samenwerken met de operatie.

 

De Interim Manager die de opdracht heeft uitgevoerd

• Breed ervaren operations director.
• Werktuigkundig ingenieur.
• Zeer ruime ervaring in operationeel management en directie.
• Sterk analytisch, stuurt mensen aan, creëert draagvlak en enthousiasmeert mensen.

 

Behaald resultaat

• Aanzienlijke stijging van de fabrieksoutput tegen lagere kosten.
• Stabiele fabricage processen.
• Voorstel vereenvoudiging van de operatie.
• Ontwerp en implementatie van het organisatiemodel.
• Logistiek op orde o.a. door invoering van Sales en Operations planning.