Sales | Groei & Innovatie

Organisatie

Onze referent is een A-merk fabrikant en Nederlands familiebedrijf dat al meer dan 150 jaar bestaat. Halverwege de 20e eeuw voerde de familie de transitie door van ambachtelijke productie naar een industriële bakkerij. Verkoop voornamelijk via retailers. Een deel van de productie wordt geëxporteerd. 

Situatie: afzet en omzet staat al meerdere jaren onder druk. Relaties in de markt zijn beperkt zichtbaar en onvoldoende ontwikkeld. Er is sprake van langjarige dienstverbanden en interne focus.

 

Referentieopdracht

• Creëer verkoopstrategie met groeipotentieel.
• Ontwikkel bestaande portfolio en initieer breedte.
• Inventariseer handelsrelaties en breng verbetervoorstellen.
• Ontwikkel ruimte voor investeringen in de markt.
• Benut merkkracht voor een strategisch houdbare handelsaanpak.

 

De Interim Manager die de opdracht heeft uitgevoerd

• Zeer ervaren Sales Manager.
• Universitair opgeleid.
• Relevante achtergrond binnen A-merk.
• Analytisch en strategisch sterk.
• Top-onderhandelaar in structurele samenwerking.
• Veranderingsgericht, besluitvaardig en creëert draagvlak.

 

Behaald resultaat

• Waardecreatie en innovatie tot stand gebracht.
• Hoog slagingspercentage van introducties bewerkstelligd.
• Consumentenrelevantie van het merk is gegroeid.
• Herformulering marketingmix.
• Verbeterde ketensamenwerking, partnership vanuit categorieën.
• Groei gecreëerd, gekoppeld aan winstgevendheid.