Selected people in food & agri

MPS

De MPS Groep faciliteert wereldwijd tuinbouwondernemers in hun ambitie om te verduurzamen. De tuinbouwondernemers vinden bij MPS een totaalpakket om kwaliteit en duurzaamheid transparant te maken, te meten en te bewijzen. Door het proactief delen van kennis en door ondernemers, zowel vanuit productie als vanuit handel, met elkaar te verbinden draagt MPS bij aan het versnellen van zowel het denken als het handelen op het gebied van duurzaamheid.