Selected people in food & agri

Ceres Sustainability

Ceres is een intensieve samenwerking aangegaan met Atelier Van Buiten en geeft hiermee een duidelijke duurzame en groene signatuur aan haar dienstverlening.
Door deze samenwerking met Atelier van Buiten kan Ceres, met Ceres Sustainability als label, een nadrukkelijke bijdrage leveren aan het verduurzamen en toekomstbestendig maken van haar opdrachtgevers.

Ceres Sustainability richt zich in eerste instantie op de bestaande klantenportefeuille voor bij wie het thema duurzaamheid ook steeds vastere contouren krijgt in de bedrijfsvoering.

Relevante thema’s hierbij zijn klimaat en duurzame energie, water, hergebruik, verspilling/afvalreductie, circulaire landbouw, milieu, biodiversiteit, duurzame voedselproductie, marketing & communicatie etc.

Het netwerk van Atelier Van Buiten en van Ceres kent vele overeenkomsten voor zowel kandidaten als opdrachtgevers. Ceres kan met deze expertise binnen de organisatie opdrachtgevers ook voorzien in bijvoorbeeld projectleiders, energie-deskundigen, communicatiemedewerkers, programmamanagers, bouw-specialisten etc. binnen de relevante thema’s.

Ceres heeft dit vertaald naar haar dienstverlening en is samen met Atelier Van Buiten gespecialiseerd in rollen binnen organisaties in de Agri /Food sector, die betrekking hebben op:

  • Innovatie
  • Sustainability
  • Environment
  • Natuur en Milieu ( Atelier van Buiten)
  • Projecten
  • Producten
  • Communicatie

Voor meer informatie neem contact op met Stephan Temmink op 06 13 128 199 of met Henk Heidema 06 21 594 877.