Selected people in food & agri

CeresGreen

Ceres richt zich met CeresGreen op sustainable vacatures en levert hiermee een nadrukkelijke bijdrage aan het verduurzamen en toekomstbestendig maken van haar opdrachtgevers.

CeresGreen richt zich op klanten voor bij wie het thema duurzaamheid steeds vastere contouren krijgt in de bedrijfsvoering. Daarnaast richt CeresGreen zich op duurzame bedrijven en bedrijven die zich steeds verder in duurzaamheid willen ontwikkelen.

Relevante thema’s hierbij zijn klimaat en duurzame energie, water, hergebruik, verspilling/afvalreductie, circulaire landbouw, milieu, biodiversiteit, duurzame voedselproductie, marketing & communicatie etc.

CeresGreen kan met deze expertise binnen de organisatie opdrachtgevers ook voorzien in bijvoorbeeld projectleiders, energie-deskundigen, communicatiemedewerkers, programmamanagers, bouw-specialisten etc. binnen de relevante thema’s.

CeresGreen heeft dit vertaald naar haar dienstverlening en is gespecialiseerd in rollen binnen organisaties in de Agri /Food sector, die betrekking hebben op:

  • Innovatie
  • Sustainability
  • Environment
  • Natuur en Milieu
  • Projecten
  • Producten
  • Communicatie

Voor meer informatie neem contact op met Stephan Temmink op 06 13 128 199 of met Henk Heidema 06 21 594 877.