Selected people in food & agri

Biolectric

Biolectric bouwt oplossingen om op het boerenerf mest om te zetten in duurzame energie en daarnaast gericht te werken met de nutriënten. Zo sluiten ze de kringloop op het boerenerf. Minder CO2-uitstoot, groene stroom, een lagere elektriciteitsrekening en betere opname van nutriënten door de gewassen bij bemesting met digestaat.